แนะนำเทคนิคการเลือกสรรซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยเหลือให้คุณป้าตรงนั้นเลือกสรรทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวคุณป้ามากที่สุดเราเองครับมีเทคนิค+เรียงความเพียบที่เกี่ยวข้องทะเบียนสวยให้คุณป้าได้อ่าน เช่นเรียงความ อักษรทะเบียนที่ควรหลีกหนี ปกติอักษรทะเบียนที่ควรหลีกหนีมีต่อแต้มหลายในการบวกลบคูณหาร แต่าเราก็มีวิธีการบวกลบคูณหารอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำคุณป้าก็คือ

ทะเบียนสวยวิธีการดังต่อไปนี้ครับ
ให้ทำการเปลี่ยนแปลงค่าประเภทตัวเขียน 2 ตัวบากหน้า แล้วไปนำมาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวหลัง

2. ถัดจากนั้นเมื่อได้ยอดรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์

ควรเบี่ยงประเภทตัวอักษรตัวเขียนโชคร้ายและคณิตโชคร้าย ไม่ควรมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญคือ ถ้าหลีกเลี่ยงตัวอักษรโชคร้ายและคณิตโชคร้ายไม่ได้ ไม่ควรให้คณิตโชคร้ายวันเกิดเป็นคณิตตัวในที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้บวกลบคูณหารดังต่อไปนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเลขหมายที่ให้คุณป้า ระดับดีมาก คือ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  คณิตยอดรวมที่ให้คุณนั้นแหละระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักษรโชคร้ายที่ควรหลีกหนีตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดวันดวงตะวัน คณิต 6 ตัวเขียน ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดวันศศิ  คณิต 1 อักษร ( อ )

เกิดวันวันอังคาร คณิต 2 อักษรตัวเขียน ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดวันพุธตอนกลางวัน คณิต 3 ตัวเขียน ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดวันพุธกลางคืน คณิต 5 อักษรตัวเขียน ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดวันพฤหัส คณิต 7 ตัวเขียน ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดวันวันศุกร์ คณิต 8 ตัวเขียน ( ย ร ล ว )

เกิด วันดาวเสาร์ คณิต 4 ตัวเขียน ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น เลขหมายทะเบียนคณิตสวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าจ้างอักษรตัวเขียน ศ=7, ศ=7 ได้ยอดรวม ประเภทตัวอักษรตัวเขียน คือ 7 + 7 = 14 และยอดรวมเลขหมาย 4 ตัวหลัง คือ 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ลำมาบวกกัน ได้ด้วยเหตุที่มองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความผูกพันระหว่างคำกับสัญญาณในภาษาคณิตศาสตร์ 42  คือยอดรวมที่ให้คุณป้าระดับดีมาก เป็นอาทิ เพราะเราเองครับก็นำวันเกิดของเราเองครับมาทำการเปรียบเปรยไปเหตุด้วย เช่นเกิดวันดวงตะวัน ก็ไม่ควรมีคณิต 6 และตัวเขียน ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนวันดวงตะวันเป็นอาทิ เนื่องจากมีอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกเรียงความนึงที่เราเองครับอยากแนะนำก็คือ วิธีการบวกลบคูณหารยอดรวมของคณิตทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญมากสำหรับคนที่อยากได้จะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยควรรู้ก่อนว่ายอดรวมเท่าไหนอาจได้อาจเสีย วันนี้เราเองครับมีวิธีการบวกลบคูณหารยอดรวมมาให้คุณป้าดู

วิธีการบวกลบคูณหารยอดรวมของทะเบียนสวย

แปลงค่าประเภทตัวอักษร 2 ตัวบากหน้า แล้วไปนำมาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวหลัง ซึ่งค่าของตัวอักษรตรงนั้นเปลี่ยนแปลงค่าได้ดังต่อไปนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีค่าแค่กับ  1
ข บ ป ง ช               มีค่าแค่กับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีค่าแค่กับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีค่าแค่กับ  4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีค่าแค่กับ  5
จ ล ว อ                  มีค่าแค่กับ  6
ซ ศ ส                     มีค่าแค่กับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีค่าแค่กับ  8
ฏ ฐ                        มีค่าแค่กับ  9

หลังจากได้ยอดรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์ เพราะเฉลี่ยกลุ่มคณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้

– คณิตยอดรวมดีมาก เช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณป้าระดับดีมาก มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย เจริญก้าวหน้า มีอันจะกิน รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– คณิตยอดรวมดีกลาง เช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณป้าระดับดีกลาง เหน็ดเหนื่อยหน่อย มีอุปสรรค แต่ยังมีโอกาสประสบผลสำเร็จ ถ้ามีความพยายาม

– คณิตยอดรวมไม่ดีและควรหลีกเลี่ยง เช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เนื่องจากเหน็ดเหนื่อยมาก อุปสรรคมาก เจอคำถามรุมเร้า การงาน ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดเทกระจาดสูง ควรเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/